Firmast

Tegevusala :

Jala ja käe proteeside valmistamine, Individuaalsete tallatugede valmistamine, Ortopeediliste jalatsite müük.

 Olemas kehtiv leping Sotsiaalkindlustusametiga, mis võimaldab teenindada kliente soodustingimustel. Soodustuse saamiseks peab kliendil olemas kehtiv Isiklik Abivahendi Kaart, vastavalt nõuetele kas perearstitõend või eriarstitõend, olemasolul puude dokumendid.

Valmistame

Jala ja käe proteese

Individuaalseid tallatugesid (jäljendi alusel)

Müüme ja kohandame

   Ortopeedilisi jalatseid