Tegevusala :

Jala ja käe proteeside valmistamine, Individuaalsete tallatugede valmistamine, Ortopeediliste jalatsite müük.

 Olemas kehtiv leping Sotsiaalkindlustusametiga, mis võimaldab teenindada kliente soodustingimustel. Soodustuse saamiseks peab kliendil olemas kehtiv Isiklik Abivahendi Kaart, vastavalt nõuetele kas arstitõend või eriarstitõend, olemasolul puude dokumendid.