Info

 

Firma omab koostöölepingut Sotsiaalkindlustusametiga

Proteeside tellimiseks vajalikud dokumendid:

Eriarsti tõend või  rehabilitatsiooni meeskonna plaan (korduv tõendi vajadus puudub).

Tallatugede ja/või ortopeediliste jalatsite tellimiseks vajalikud dokumendid:

  • Tavalapsed

Eriarsti tõend

  • Puudega lapsed

Perearsti tõend või kehtiv rehabilitatsiooni plaan

  • Tööealised isikud

Perearsti tõend (esmakordselt jalatsite tellimisel eriarsti tõend)

  • Pensioniealised isikud

Perearsti tõend (esmakordselt jalatsite tellimisel eriarsti tõend)