Info

 

Alates 01.01.2022 toetab tallatugede valmistamist Eesti Haigekassa.

Kui inimese terviseseisund vastab hüvitamise tingimustele, saab arst välja kirjutada digitaalse meditsiiniseadme retsepti/kaardi.

 

Firma omab koostöölepingut Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Haigekassaga.

Proteeside tellimiseks vajalikud dokumendid:

Arsti tõend (korduv tõendi vajadus puudub).

Ortopeediliste jalatsite tellimiseks vajalikud dokumendid:

  • Tavalapsed

Eriarsti tõend

  • Puudega lapsed

Perearsti tõend või kehtiv rehabilitatsiooni plaan

  • Tööealised isikud

Perearsti tõend (esmakordselt jalatsite tellimisel eriarsti tõend)

  • Pensioniealised isikud

Perearsti tõend (esmakordselt jalatsite tellimisel eriarsti tõend)